Budżet obywatelski 2017

20160919_120546Zachęcamy Państwa do poparcia naszego projektu pt.: „Montaż piłkochwytów…” o numerze L/3/2/2016 w internetowym głosowaniu w dniach 19-25 września 2016

Głosować można tutaj lub podczas zebrań z rodzicami 21 i 22 września w godzinach 17:00 – 19:00 w sali nr 22.

Potrzebne dane do głosowanie to:

nr pesel, nazwisko panieńskie matki

oraz telefon komórkowy (na który przyjdzie zabezpieczający kod-sms)

 

Więcej informacji na temat projektu tutaj.

 

Z góry dziękujemy za Państwa poparcie.

Społeczność SP11

Szkoła ciszy

Badania Światowej Organizacji Zdrowia wykazują, że hałas jest drugim co do szkodliwości czynnikiem stresogennym w Europie. Hałas wpływa destrukcyjnie na system nerwowy oraz immunologiczny, powodując rozdrażnienie, nadpobudliwość, apatię, agresję, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, brak koncentracji, zanik funkcji poznawczych uczniów oraz obniżenie wydajności w pracy.

» Read more

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium

nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto na jedną osobę.

 

WNIOSKI SKŁADAMY DO 15 WRZEŚNIA U PEDAGOGA SZKOLNEGO

WYPRAWKI SZKOLNE 2016/1017

O wyprawkę szkolną mogą starać się rodzice uczniów klas VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

– słabowidzących

– słabosłyszących

– Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

– Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

– z Autyzmem w tym z zespołem Aspergera

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

WNIOSKI SKŁADAMY DO 5 WRZEŚNIA U PEDAGOGA SZKOLNEGO

„LATO W MIEŚCIE 2016”

W mieście tez można fajnie spędzać wakacje.

W naszej szkole, jak co roku zorganizowano akcję „Lato w mieście”, dzięki której uczniowie mieli możliwość skorzystać z różnorodnych zajęć.

W pierwszym i drugim tygodniu sierpnia chętne dzieci korzystały z bogatej oferty zajęć prowadzonych na terenie szkoły i nie tylko. Były to  mi. in. wyjścia na basen, wyjście do zoo, wyjścia do kina, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i placu zabaw, wyjazd do ogrodu botanicznego.

Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy dostali upominki.

Do zobaczenia na następnej akcji „Zima w mieście”

Korzystajcie, bo warto!

 

1 2 3 14