Spotkanie z tłumaczką

Dzisiaj (10 grudnia) gościliśmy w naszej szkole panią Bożenę Sęk –  redaktorkę i tłumaczkę, która została nagrodzona za tłumaczenie bardzo popularnej w naszej szkole książki  pt. „Pasztety, do boju!”. Zapoznała nas ze specyfiką swojej pracy i ciekawie opowiadała o pracy tłumacza oraz o powieściach, które tłumaczyła.

Komunikat

W związku z organizacją próbnego egzaminu ósmoklasisty w dniach 18, 19, 20 grudnia br. oraz Jasełkami i spotkaniami wigilijnymi w klasach w dniu 21 grudnia, zaszła konieczność zmian w planie lekcji w tych dniach. Wszystkie informacje wychowawcy przekażą uczniom w czwartek 13 grudnia.

 

„Makulaturę zbieramy – o środowisko dbamy”

14.12.2018 r. PIĄTEK

WIELKA ZBIÓRKA MAKULATURY

Pierwsza edycja

Makulaturę zbieramy – o środowisko dbamy

Każde zebrane 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo.

Dla  najlepszych zbieraczy przewidziane są nagrody: indywidualna (rzeczowa) i  zbiorowa dla najlepszej klasy.

 

W tym dniu podwajana będzie ilość punktów z zachowania przyznawanych indywidualnie:

1-5kg – 2pkt

6-10kg – 5pkt

11-15kg – 9pkt

16kg i więcej – 15pkt

 

Głównym celem tej akcji jest uświadamianie naszym uczniom, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń.

 

Akcja ta,  łączy w sobie kilka bardzo ważnych aspektów:

  • poszanowanie zasobów natury,
  • odzyskiwanie surowców wtórnych,
  • aspekt społeczny.

 

W zbieranie makulatury w naszej szkole angażują się wszyscy: nauczyciele, uczniowie oraz ich rodziny.

 

Priorytetem akcji zbiórki makulatury oprócz aspektu ekologicznego jest pozyskiwanie funduszy na rzecz uczniów oraz poprawy bazy materialnej szkoły.

Miejska Dżungla – „Łam bariery, nie przepisy”

W sobotę, 8 grudnia, uczniowie klasy 8a i 8b wraz z opiekunami: panią Anną Grolik i panią Agatą Knap wzięli udział w akcji parkingowej zorganizowanej przez Urząd Miasta w Katowicach w ramach kampanii „Miejska Dżungla”.

Niniejsza akcja miała na celu propagowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Podczas akcji młodzież rozdawała na parkingu przy sklepie OBI przy ul. Rolnej ulotki informacyjne o „Miejskiej Dżungli”, broszury dla kierujących pojazdami oraz  wklejki do samochodów „Nigdy nie parkuję w miejscu dla osoby niepełnosprawnej”. Młodzi ludzie namawiali zmotoryzowanych klientów sklepu do niezajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Zajęcia fizyko-chemiczne

W listopadzie grupa uczniów klas 7, w ramach dodatkowych zajęć fizyko-chemicznych wzięła udział w interaktywnej lekcji fizyki i chemii zorganizowanej przez Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Zajęcia dotyczyły „Właściwości skroplonych gazów i substancji w niskich temperaturach”.

Na zajęciach wszystkie poznane wiadomości na temat stanów skupienia czy własności gazów zostały potwierdzone eksperymentalnie, a większość tych eksperymentów uczniowie mogli wykonać samodzielnie. Największym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia z ciekłym azotem i suchym lodem.

   

» Read more

Spotkanie z górnikiem

Dzisiaj klasa II a zaprosiła do siebie p. Adama – emerytowanego górnika z kopalni Mysłowice. Pan Adam chętnie i ciekawie  odpowiedział na zadawane mu przez dzieci pytania. Opowiedział o pracujących pod ziemią maszynach. przyczynach odczuwalnych na powierzchni tąpnięć, elementach munduru galowego. Z okazji Dnia Górnika – Barbórki życzymy wszystkim górnikom zdrowia i uśmiechu. Szczęść Boże. Panu Adamowi dziękujemy za wizytę.

dav

1 2 3 43