Dzień otwarty 7.03.2015

Zapraszamy przyszłych uczniów oraz rodziców do zapoznania się z oferta edukacyjną naszej Szkoły oraz wzięcia udziału w zajęciach z nauczycielami podczas dnia otwartego, który odbędzie się 7.03.2015 roku tj. sobota od godz. 10.00-13.00

Bezpieczne ferie 2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2015”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

» Read more