I miejsce dla SP 11 w VII Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA”

Profilaktyka przez sztukę- szkolny zespół teatralny „Teraz my” jesteśmy najlepsi!

 Wrażliwość, empatia, tolerancja, walka z agresją i nałogami, gubienie i szukanie szczęścia, miłości oraz wsparcia – to prawdy, które postanowiliśmy przekazać innym. Tak zrodził się pomysł na spektakl o tytule „Siedzą krzesła…”. Pomysłom nie było końca. Każdy chciał wyrazić siebie…

» Read more

Opieka świetlicowa -grudzień 2015

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 informuje, opieka świetlicowa przysługuje dzieciom rodziców pracujących.

W dniach 23.12.15 oraz 28-30.12.15 świetlica szkolna będzie czynna od godziny 6.30 do 17.00. W dniach 24.12.15, 31.12.15 świetlica czynna od 6.30.-14.00. Zapisy dzieci, którzy będą korzystali w/w dniach z opieki świetlicy u wychowawców świetlicy do dnia 17.12.15.

Prosimy o przemyślane decyzje, ponieważ wiąże się to z planowaniem dyżurów nauczycieli i pracowników obsługi.