Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2016/17

Wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/17 są dostępne  w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Rodzice mogą je składać w terminach:  od  1 do 24 czerwca 2016r.  i  od  1 do 15 września 2016r.

Świadczenie wychowawcze „ 500 +” o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o

pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195), nie będzie wliczane do

dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.  Kryterium dochodowe do przyznania pomocy w formie stypendium wynosi 514 zł netto/os.

Lato w mieście – półkolonie

Zapisy do dnia 15.06.2016r. na świetlicy.

 

01.08.2016r.-05.08.2016r.  I turnus „Lato w Mieście”  organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 z Oddz. Integr. – koszt 30zł

08.08.2016r.-12.08.2016r. II turnus Półkolonie organizowane przez Radę Rodziców przy SP11 – koszt 110zł

 

Wpłata przy zapisie (najpóźniej do dnia 20.06.2016r.) w kasie szkoły.