WYPRAWKI SZKOLNE 2016/2017

O wyprawkę szkolną mogą starać się rodzice uczniów klas VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

– słabowidzących

– słabosłyszących

– Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

– Z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

– z Autyzmem w tym z zespołem Aspergera

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

WNIOSKI SKŁADAMY DO 5 WRZEŚNIA U PEDAGOGA SZKOLNEGO

„LATO W MIEŚCIE 2016”

W mieście tez można fajnie spędzać wakacje.

W naszej szkole, jak co roku zorganizowano akcję „Lato w mieście”, dzięki której uczniowie mieli możliwość skorzystać z różnorodnych zajęć.

W pierwszym i drugim tygodniu sierpnia chętne dzieci korzystały z bogatej oferty zajęć prowadzonych na terenie szkoły i nie tylko. Były to  mi. in. wyjścia na basen, wyjście do zoo, wyjścia do kina, zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i placu zabaw, wyjazd do ogrodu botanicznego.

Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy dostali upominki.

Do zobaczenia na następnej akcji „Zima w mieście”

Korzystajcie, bo warto!