Uwaga rodzice klas trzecich i szóstych

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców uczniów klas trzecich, które odbędzie się w dniu 1.03.2017 o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej. Spotkanie dotyczy zmian  w  Ustawie Prawo Oświatowe.

Obecność obowiązkowa!

Dyrekcja Szkoły


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców uczniów klas szóstych, które odbędzie się w dniu 2.03.2017 o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej. Spotkanie dotyczy zmian  w  Ustawie Prawo Oświatowe.

Obecność obowiązkowa!

Dyrekcja Szkoły

Wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Anioł Bożonarodzeniowy”

Z radością informujemy, że Aleks Tomczyński  – uczeń pani Iwony Jankowskiej  z klasy 2b zajął III miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Plastycznym – Anioł Bożonarodzeniowy dla przedszkoli i szkół podstawowych zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Akademia Mądrych Sówek” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” w Katowicach.

ZŁY STAN JAKOŚCI POWIETRZA!

Przekroczenie średniodobowej wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu PM10 w powietrzu.

Jakość powietrza jest zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć do minimum, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

» Read more

Szkoła ciszy

W styczniu w świetlicy szkolnej w ramach realizacji programu prozdrowotnego „Szkoła ciszy” odbyło się spotkanie ze specjalistą mgr Elżbietą Kwietniowską-Strozik dla uczniów kl.5 i 6 . Temat prelekcji obejmował  „Wpływ hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne”. Uczniowie byli bardzo aktywni i zainteresowani przekazywanymi przez specjalistę informacjami nt. hałasu podczas spotkania.

» Read more

1 2