Opłata za obiady w październiku 2017

Opłata za obiady w październiku   02 – 31.10.2017r. wynosi 63 zł.

(21 dni obiadowych x 3zł. )

Opłata nie obejmuje dnia 13.10.2017r. – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Obiady w tym dniu dla  uczniów korzystających ze świetlicy, płatne dodatkowo 3zł. (opłata wynosi wtedy 66zł.)

W przypadku niskiej frekwencji obiad będzie wydawany w postaci suchego prowiantu.

Płatne do:

27.09.2017r.

Po tym terminie wpłaty  nie będą przyjmowane.