Opłata za obiady w listopadzie

Opłata za obiady w listopadzie   02 – 30.11.2017r. wynosi 63 zł. (21 dni obiadowych x 3zł.)

Płatne do: 27.10.2017r.

Po tym terminie wpłaty  nie będą przyjmowane.