ZIMA W MIEŚCIE

Nasza szkoła organizuje półkolonie „Zima w mieście” I turnus:  29 I – 2 II  20018 r. turnus: 5 II – 9 II 20018 r.

w godz. 9.00 -14.00

Odpłatność  za jeden turnus wynosi 50 zł. Zapisy w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły. Wpłaty w sekretariacie lub na konto (od stycznia) 35 1020 2313 0000 3602 0515 7039 do dnia 22 stycznia.