Integracja

Historia integracji w naszej szkole

Kształcenie integracyjne

Jak pomóc dziecku?


Od października w naszej szkole działał będzie

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

 

WSPIERANIE OPTYMALNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego każdy rodzic/ opiekun prawny będzie miał możliwość rozmowy, uzyskania porady, wsparcia zmierzających do osiągnięcia pozytywnych efektów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

DROGI RODZICU,

  • Jeżeli nie wiesz jak pomóc dziecku w codziennych obowiązkach?
  • Twoje dziecko zmaga się z trudnościami edukacyjnymi?
  • Chcesz dowiedzieć się jak wspierać dziecko w sytuacjach trudnych?
  • Jak postępować w razie problematycznych zachowań w relacjach    z rówieśnikami?

 

Skorzystaj z porad w ramach działalności naszego punktu.

Podczas spotkań istnieje możliwość rozmowy ze specjalistami: psychologiem, oligofrenopedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą.

 

 

CELEM UMÓWIENIA TERMINU PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

322571585

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA W DZIEŃ ZEBRAŃ Z RODZICAMI/KONSULTACJI W GODZ. 16.00-17.00