Dokumenty

Statut-Szkoły-2018-2019

Plan pracy szkoły 2018/2019

Koncepcja pracy szkoły

program wychowawczo-profilaktyczny 2018-19

Regulamin szkoły 2018_2019

Regulaminy wycieczki

Procedury wycieczek i wyjść

Procedura współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka