Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do zapisów dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2018/2019.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły przy ulicy Nasypowej 16 w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja trwa od dnia 1 marca 2018 do 28 marca 2018.

Zarządzenie – rekrutacja do szkoły 2018

Zgłoszenie dziecka z obwodu do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza rejonu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Katowicach

Oświadczenie o zamieszkaniu do 3 km

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie woli przyjęcia

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na roku szkolnym 2018-19