Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do zapisów dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2019/2020.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły przy ulicy Nasypowej 16 w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja trwa od dnia 15 marca 2019 do 27 marca 2019.

 

Zarządzenie – rekrutacja do szkoły 2019

Ważne terminy

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na roku szkolnym 2019/2020

Zgłoszenie dziecka z obwodu do szkoły podstawowej

Oświadczenie o zamieszkaniu w Katowicach

Wniosek o przyjęcie do szkoły dziecka spoza rejonu

Oświadczenie o zamieszkaniu do 3 km

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie woli przyjęcia