Rekrutacja

ZAPISY DO SZKOŁY

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach zaprasza Rodziców dzieci zamieszkałych

w obwodzie szkoły do zgłaszania dzieci do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2017/2018.

 

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły przy ulicy Nasypowej 16 w godzinach 7:30 – 15:30.

Rejon SP 11

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji

 

Zasady i kryteria rekrutacji kandydat w do klas pierwszych na roku szkolnym 2017-2018

Zgłoszenie dziecka z obwodu do szkoły podstawowej

 

Wniosek o przyjecie do szkoły dziecka spoza rejonu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o zamieszkaniu do 3 km

Oświadczenie o zamieszkaniu w Katowicach