Zebrania i konsultacje

HARMONOGRAM   SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

07.09.2017

13.09.2017

14.09.2017

Zebrania organizacyjne  kl. 1-sze   17.30

Klasy 2- 3        17.30

Klasy 4-7       17.30

19.10.2017 Konsultacje dla rodziców kl. 1-7      17.00-19.00
15.11.2017

16.11.2017

Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3        17.30

Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-7       17.30

14.12.2017 Konsultacje dla rodziców 17.00-19.00

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na semestr I

17.01.2018

18.01.2018

 

Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3          17.30

Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-7       17.30

Informacja o ocenach śródrocznych.

21.03.2018

22.03.2018

Zebrania z rodzicami ucz. kl. 1-3        17.30

Zebrania z rodzicami ucz. kl. 4-7       17.30

 

19.04.2018

 

Konsultacje dla rodziców kl. 1-7      17.00-19.00
23.05.2018

24.05. 2018

 

Zebrania i Święto Rodziny 1-3     17.30

Zebrania dla rodziców kl. 4-7        17.30

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na II semestr.

Informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego