Stołówka

Uwaga!

Zmiana systemu płatności

za obiady.

W związku ze zmianami organizacyjnymi  w placówce  od dnia 20.11.2016r. wpłaty za obiady będzie można dokonywać wyłącznie przelewem na dotychczasowy  numer konta:

 

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

 

E-mail stołówki: stolowka@sp11katowice.pl