Zasady organizacyjne

 

Zasady organizacyjne

  1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.
  1. Za porządek w stołówce odpowiadają: intendent, wyznaczony pracownik obsługi, dyżurujący nauczyciel.
  1. Na tablicy ogłoszeń intendent wywiesza aktualny jadłospis na cały tydzień.