Wydawanie posiłków

 

Wydawanie posiłków

 

  1. Obiady wydawane są dla :
  • Uczniów wnoszących opłaty indywidualne
  • Uczniów, których dożywianie finansuje MOPS i sponsorzy
  • Pracowników, którzy opłacili posiłek
  1. Godziny w których wydawane są posiłki: 11.30 – 14.00

Przerwy obiadowe:

11.30 – 11.40

12.25 – 12.40

13.25 -13.40

  1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
  2. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.