Zasady korzystania

Zasady korzystania ze stołówki:

  • Posiłki należy spożywać w sposób kulturalny w spokoju i ciszy.
  • Na przerwach obiadowych uczniowie ustawiają się w kolejce przed stołówką.
  • Przed okienkiem gdzie wydawane są obiady mogą znajdować się najwyżej trzy osoby.
  • Zupy stoją na stołach w wazach – uczniowie nalewają sobie sami . Uczniom kl. I oraz II zupę na talerz nalewa nauczyciel. Drugie danie i kompot uczniowie odbierają sami i przenoszą do stolika.
  • Po zjedzeniu obiadu uczniowie odnoszą puste talerze do okienka „zwrot naczyń”.
  • W trakcie konsumpcji obowiązuje kulturalne zachowanie.
  • Podczas obiadu nad porządkiem i bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący nauczyciele.
  • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości zauważone podczas konsumpcji należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.