Opłata za posiłki

 

  1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
  2. Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków na wybrane dni miesiąca. Opłaty za takie posiłki należy również dokonywać do 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc .
  3. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:
  4. dla ucznia – 3.00zł
  5. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  6. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  7. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.

(transakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły)

Informacja o wysokości odpłatności za obiady dla pracowników podana zostanie jak co roku do dnia 27.12.

 

Opłata za obiady w styczniu 02 – 26.01.2018r.
wynosi 57zł. (19 dni obiadowych x 3zł. )
Wyjątkowo płatne do: 05.01.2017r.

Prosimy o niedokonywanie wpłat za obiady styczniowe w grudniu. Wpłaty należy dokonywać dopiero w styczniu 01-05.01.2018r. Dziecko może jeść obiad od 02.01.2018r tylko po wcześniejszym zgłoszeniu u intendenta do 20.12.2017r. Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane.

 

 

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy, numer konta bez zmian:

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013