Opłata za posiłki

 

  1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
  2. Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków na wybrane dni miesiąca. Opłaty za takie posiłki należy również dokonywać do 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc .
  3. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:
  4. dla ucznia – 3.00zł
  5. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  6. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  7. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.

(transakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły)

Informacja o wysokości odpłatności za obiady dla pracowników podana zostanie jak co roku do dnia 27.12.

Opłata za obiady w LISTOPADZIE   05 – 30.11.2018r. wynosi 60zł.

20 dni obiadowych x 3zł.

Z uwagi na święto i dzień wolny z zajęć dydaktycznych proszę o informację o obiady w dniu 02.11.2018 .

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE  OPŁATY ZA OBIAD

Płatne do:

27.09.2018r.

Po tym terminie wpłaty  nie będą przyjmowane.

 

 

 

 

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy, numer konta bez zmian:

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013