Opłata za posiłki

 

  1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
  2. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:dla ucznia – 3.00zł
  3. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  4. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  5. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.
  6. W tytule opłat należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz ,za który  miesiąc dokonuje się wpłatytransakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły)

 

 

 

Opłata za obiady w marcu   

01-29.03.2019r. wynosi 63zł.

21 dni obiadowych x 3zł.

 

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE  OPŁATY ZA OBIAD

 

Odsetki za opłacenie po terminie należności za obiady

naliczane będą na podstawie art.Kodeksu cywilnego

w ustawowej wysokości – 7%

 

 

 

 

Uwaga!!!

Wpłaty za obiady należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy, numer konta bez zmian:

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013