Zwrot opłaty

Katowice dn. 02.05.2017r.

 

Zasady zwrotu opłaty za niewykorzystane obiady

 

  1. Nieobecność na obiadach należy zgłosić intendentowi.
  2. Po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia w szkole, zwraca się opłatę za niewykorzystany posiłek od dnia następnego.
  3. Rodzic zobligowany jest do podania numeru konta na który zwrot ma być przekazany.
  4. W przypadku nie podania numeru konta zwrot możliwy do odbioru jedynie osobiście w kasie Centrum Usług Wspólnych Wita Stwosza 7, termin odbioru gotówki będzie konkretnie podany przez intendenta.
  5. Zwroty przekazywane na rachunek bankowy po zakończeniu  miesiąca .
  6. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
  7. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  nie później niż trzy dni  przed planowanym wyjazdem.
  8. W przypadku wyjścia zorganizowanego (kino, teatr) zgłasza ten fakt intendentowi rodzic z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.13.00- tej.