Wysokość opłat

Opłata za obiady od 01- 29.10.2015

wynosi 66zł.

(22 dni x 3zł.)

14.10.2015r.- dzień wolny od zajęć lekcyjnych, jeśli dziecko w tym dniu nie będzie korzystało z świetlicy, ani z obiadu opłatę można pomniejszyć o 3zł. ( 63zł.)

Płatne do:

27.09.2015r.

Po 27 wpłaty będą przyjmowane tylko w sytuacjach losowych