Opłaty

 

 

 1. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do dnia 27-go miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.
 2. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej wynosi:dla ucznia – 3.00zł
 3. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 4. dla pracownika szkoły – w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
 5. Opłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy.   Należy wysłać intendentowi potwierdzenie przelewu na adres: stolowka@sp11katowice.pl.
 6. W tytule opłat należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz ,za który  miesiąc dokonuje się wpłatytransakcje bankowe są widoczne z opóźnieniem na rachunku szkoły) 

   

  Opłata za obiady w lutym   

  01-08.02 oraz 25-28.02.2019r. wynosi 30zł.

  10 dni obiadowych x 3zł.

   

  Opłata za obiady podczas ferii zimowych  od 18-22.02.2019r. wynosi 15zł

  5dni obiadowych x 3zł

   

  BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE  OPŁATY ZA OBIAD

   

  Odsetki za opłacenie po terminie należności za obiady

  naliczane będą na podstawie art.Kodeksu cywilnego

  w ustawowej wysokości – 7%

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE  OPŁATY ZA OBIAD

 

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

 

 

Prosimy wpłacać

– za kolonie letnie i zimowiska – 18 1020 2313 0000 3102 0434 6573

– za obiady, duplikaty, świadectwa szkole – PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

– za składkę Rady Rodziców  można uiścić u skarbnika rady oddziałowej bądź wpłacić w sekretariacie szkoły lub dokonać przelewu na Konto Rady Rodziców 94 1020 2313 0000 3102 0577 7216