Opłaty

Opłata za obiady w GRUDNIU   03– 21.12.2018r. wynosi 45zł.

15 dni obiadowych x 3zł.

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE  OPŁATY ZA OBIAD

 

Odsetki za opłacenie po terminie należności za obiady naliczane będą na podstawie art.Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości – 7%

 

Płatne do:

27.11.2018r.

 

 

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE  OPŁATY ZA OBIAD

 

 

 

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

 

 

Prosimy wpłacać

– za kolonie letnie i zimowiska – 18 1020 2313 0000 3102 0434 6573

– za obiady, duplikaty, świadectwa szkole – PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

– za składkę Rady Rodziców  można uiścić u skarbnika rady oddziałowej bądź wpłacić w sekretariacie szkoły lub dokonać przelewu na Konto Rady Rodziców 94 1020 2313 0000 3102 0577 7216