Opłaty

Opłaty za obiady do 27 dnia miesiąca – płatność z góry

3,00 zł / dzień

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

 

 

Prosimy wpłacać

– za kolonie letnie i zimowiska – 18 1020 2313 0000 3102 0434 6573

– za obiady, duplikaty, świadectwa szkole – PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

– za składkę Rady Rodziców  można uiścić u skarbnika rady oddziałowej bądź wpłacić w sekretariacie szkoły lub dokonać przelewu na Konto Rady Rodziców 94 1020 2313 0000 3102 0577 7216