Księgowość

Uwaga!

Zmiana systemu płatności

za obiady.

W związku ze zmianami organizacyjnymi  w placówce  od dnia 20.11.2016r. wpłaty za obiady będzie można dokonywać wyłącznie przelewem na dotychczasowy  numer konta:

Opłata za obiady w grudniu    

 01 – 22.12.2016r. wynosi 48 zł. (16 dni x 3zł.)

Płatne do: 27.11.2016r.

Po tym terminie wpłaty  nie będą przyjmowane.

Do 20.11.2016r. wpłaty za obiady przyjmuje intendent

 PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

 

 

Prosimy wpłacać

– za ZIELONĄ SZKOŁĘ- PKO BP 35 1020 2313 0000 3602 0515 7039

– za kolonie letnie- 13 1020 2313 0000 3302 0434 6565 (konto Rady Rodziców)

– za obiady, duplikaty, świadectwa szkole – PKO BP 85 1020 2313 0000 3402 0515 7013

– za składkę Rady Rodziców  można uiścić u skarbnika rady oddziałowej bądź wpłacić w szkolnej kasie lub dokonać przelewu na Konto Rady Rodziców 13 1020 2313 0000 3302 0434 6565