Rada Rodziców

Ubezpieczenie. DOBROWOLNE! NNW w Compensa. Składka roczna wynosi 40,00 zł, uczniowie ubezpieczeni są na kwotę 20 tys. zł.

 

Składka Rady Rodziców – dobrowolna. Składkę można uiścić u skarbnika rady oddziałowej bądź wpłacić w sekretariacie szkoły lub dokonać przelewu na

Konto Rady Rodziców 94 1020 2313 0000 3102 0577 7216

 

Informujemy, że zbieramy surowce wtórne: makulaturę, puszki, baterie.

Zapraszamy do współpracy!

 

W nowym roku szkolnym 2018/2019 życzymy wszystkim Rodzicom zadowolenia i satysfakcji z edukacji swoich pociech!