30.09.2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania i Europejski Dzień Języków Obcych

Wszyscy uczniowie w tym dniu zapoznali się z obowiązującym w SP 11 „Kodeksem Zdrowego Żywienia”. Spożywali wspólnie w klasie „zdrowe śniadanie” oraz poznawali nowe smaki i produkty spożywcze zaproponowane przez kucharzy z klasy 5a. Podczas degustacji można było spróbować naleśników z białej gryki z musem jabłkowym oraz ciasteczek owsianych. Pyszne dania cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród rodziców, nauczycieli i dzieci. Zachęcamy do przygotowania naleśników i ciasteczek w domu.

» Read more

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 • Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej
 • uczniów :
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych.

  » Read more

1 26 27 28 29 30 34